Xpant ontdekt als vernieuwer

Het ministerie van VWS en koepelorganisatie IederIn hebben contact gezocht met Xpant omdat ze bij Xpant een vernieuwende aanpak zien om passende ondersteuning te bieden bij complexe zorgvragen.

Het ministerie is het programma Ondersteuning Passend Zorgaanbod (OPaZ) gestart. Het is erop gericht om de zoektocht van jonge mensen naar een passend zorg en onderwijs aanbod voor complexe vragen makkelijker en korter te maken.  Het OPaZ en kennisinstituut Movisie en de vernieuwers onderzoeken de achtergronden van de vernieuwingen en bespreken samen hoe de vernieuwingen breder in de praktijk kunnen ingevoerd kunnen worden. De initiatieven zijn vaak ontstaan vanuit het niet vinden van praktische antwoorden op problemen die jonge mensen ervaren met het onderwijs en de hulpverlening. Veel initiatieven delen de visie van Xpant, laagdrempelige en praktische ondersteuning gericht op meedoen, eigen regie en zelfstandigheid.

Ontwikkeling jonge mensen niet vanzelfsprekend

Voor veel jonge mensen gaat hun ontwikkeling niet vanzelfsprekend. Zij worden gehinderd door problemen of beperkingen. Bijvoorbeeld leerproblemen, kenmerken van autisme, ADHD, ADD, NLD, HSP, chronische ziektes, angsten, ingrijpende levensgebeurtenissen, pesterijen.  Dit geeft vaak moeilijkheden bij het samen met leeftijdsgenoten het onderwijs doorlopen of aan het werk te komen. De jongere en zijn omgeving komen onder druk te staan. Dat kan tot uitval leiden.

Xpant biedt persoonlijke begeleiding

Bij Xpant leert de jongere te vertrouwen op zijn kwaliteiten werkt hij aan passende oplossingen voor de problemen waar hij tegenaan loopt.

Samen met een begeleider wordt gewerkt aan de uitvoering van zijn persoonlijke ontwikkelplan.

Informeren van ouders, school of werkgever over de achtergrond van de problematiek en de vorderingen leidt meestal tot samenwerking. Inzicht in de hindernissen die de jonge mensen in het dagelijks leven, school, thuis, stage werk tegenkomen leidt vaak tot aanpassingen en ondersteuning.

Instroomleeftijd verlaagd

Naar aanleiding van vragen van ouders en scholen werkt Xpant inmiddels samen met jonge mensen, ouders en school en heeft Xpant de instroomleeftijd verlaagd naar de middelbare schoolleeftijd.  

Hier Zitten Wij

Sonniusstraat 3

5212 AJ 's-Hertogenbosch

Telefoonnummer: 06 81489025

Neem Contact Op

Voer a.u.b. uw naam in
Vul alstublieft een bericht in.