Kenmerkend is de integrale aanpak van Xpant

Kenmerkend voor onze werkwijze is dat de jongere (en zijn netwerk) centraal staan. Wij bieden een integrale ontwikkelingsgerichte aanpak op alle leefgebieden. Leren, werken, relaties, wonen en vrije tijd. We werken tegelijkertijd aan de sociale – en maatschappelijke zelfstandigheid, het cognitief en vormend leren en de ontwikkeling van arbeidscompetenties. De professionals kunnen hiervoor een scala aan methodieken inzetten. De aanpak wordt door OPAZ, onderdeel van het ministerie van VWS, koepelorganisatie Ieder(in) en kennisinstituut Movisie als vernieuwend voor kwetsbare jongeren herkend.

Afgestemd op de persoonlijke behoefte

De aanpak sluit aan op de belangstelling, mogelijkheden, behoeften en persoonlijke leerstijl van de jongere. De jongere geeft daarmee zelf vorm en richting aan zijn leven. In het leren gaan praktijk en uitbreiding van kennis en vaardigheden samen op.

De jongeren hebben een eigen persoonlijk ontwikkelingsplan werken individueel maar soms ook in kleine groepjes. Dit is afhankelijk van wat er nodig is. Elke jongere krijgt een of meerdere vaste begeleiders. De begeleiders zijn specialist op het  gebied waar de meeste ontwikkelingsvragen van de jongere zitten.

Praktijkervaring opdoen onder begeleiding

Xpant is gericht op jongeren uit Den Bosch én de regio. Xpant heeft activiteiten op verschillende plaatsen in Den Bosch en directe omgeving. Voor het leren en trainen wordt onder andere gebruik gemaakt van moderne ruimtes in een wijkcentrum. Praktisch leren wordt gekoppeld aan de mogelijkheden die voorhanden zijn, koken, catering of horeca in het wijkrestaurant, zorg bij het verpleeghuis, serviceverlening aan het bedrijfsleven en mensen in de buurt, duurzaam tuinieren in de volkstuin, techniek en ambacht voor ontwerpers uit de omgeving. Nadat de jongere ervaring heeft opgedaan wordt gezocht naar integratie in de eigen leefomgeving. Begeleiding vindt dan ook plaats op de stage/werkplek.

De jongeren worden na de uitstroom naar werk, opleiding of wonen nog enige tijd begeleid om uitval te voorkomen en de steun in zijn netwerk te versterken. De duur van het traject is afhankelijk van de doelstellingen van de jongere.

Hier Zitten Wij

Sonniusstraat 3

5212 AJ 's-Hertogenbosch

Telefoonnummer: 06 81489025

Neem Contact Op

Voer a.u.b. uw naam in
Vul alstublieft een bericht in.