Doelgroepen Xpant

Xpant is gericht op jonge mensen die zelfstandiger willen worden en beter willen aansluiten bij de samenleving. Ze willen graag een opleiding, werk, zelfstandig wonen, een zinvolle dagbesteding, eigen vrienden of kennissen of deelnemen aan hobby’s en vrijetijdsbesteding.

Voor deze jonge mensen gaat hun ontwikkeling niet vanzelfsprekend.  Zij worden gehinderd door beperkingen van  fysieke, mentale, sociale, cognitieve of psychiatrische aard. Bijvoorbeeld leerproblemen, Autisme, ADHD, ADD, NLD, HSP, ziektes, verstandelijke beperking, angsten, pesterijen of andere ingrijpende levensgebeurtenissen.

Hier Zitten Wij

Sonniusstraat 3

5212 AJ 's-Hertogenbosch

Telefoonnummer: 06 81489025

Neem Contact Op

Voer a.u.b. uw naam in
Vul alstublieft een bericht in.