Ervaringsverhalen van professionals

Ervaringsverhalen van professionals

“De avond over prikkelgevoeligheid heeft mij duidelijk gemaakt dat het belangrijk is de leerling en zijn ouders mee te nemen in hun eigen proces en hun eigen tempo. Voor mij was het al helder dat hun inbreng belangrijk is. Je moet als leerkracht of hulpverlener ook loskomen van je eigen doelen. Je moet de ruimte nemen om aan ieder traject een eigen kleur toe te voegen. Dan is het ook belangrijk iemand goed te leren kennen.” -Ankie, stagebegeleider speciaal onderwijs.

“Ik heb het erg leuk gevonden om mee te maken, met Xpant te werken en mee te doen. Wat een goede sfeer! Dat ben ik niet gewend van andere bijeenkomsten waar het vooral om de ego’s lijkt te gaan. Jij en jouw collega’s stralen een betrokkenheid en deskundigheid uit die mensen elders zullen missen. Als je wil: graag mijn complimenten geven aan Cynthia en Stefan. Super hoe zij het lef hebben om er te gaan staan! Zoals je al aangaf: eigen ervaring spreekt aan en is zo krachtig. We spreken elkaar vast nog en als je nog eens een beroep op mij wilt doen, je weet me te vinden.” -Dick, adhd-specialist.

ervaringsverhalen van ouders

Ervaringsverhalen ouders

“Onze Jimmy moest van het VSO. Hij wilde graag nog wat verder leren maar ging naar de arbeidsmatige dagbesteding. Daar hield het leren al snel op omdat de begeleiding erg veel jongeren van verschillend niveau hadden. De meeste aandacht ging uit naar de jongeren die de meeste zorg nodig hadden. Begrijpelijk. Bij Xpant werken jongeren die ook begrijpen wat ze doen. Dus is er veel meer tijd om te iets over het vak en het samenwerken bij te brengen. Over de individuele begeleiding zijn we ook te spreken. Het is fijn dat Jimmy steeds meer over de wereld om hem heen leert.”

“Voor ons als ouders was Xpant een warm bad van herkenning.  Onze zoon heeft ADHD en hij maar ook wij worden al jaren niet begrepen op scholen. Hij is bang en laat bijna niemand toe.  Omdat begeleiding op school regelen lastig is heeft Xpant ons eerst inzicht in zijn problematiek gegeven en hebben wij mogelijkheden onderzocht waarmee we hem zelf kunnen helpen. Dat brengt rust in huis.”

“Felix heeft enorme stappen gezet. Hij is gestart met enkele tests, gesprekken en samen dingen ondernemen waar hij plezier in heeft.  Naarmate zijn vertrouwen groeide, durfde hij naar zijn kwaliteiten en beperkingen te kijken.  Hij leert met zijn beperkingen om te gaan. Zijn plezier en ambities worden aangesproken, hij leert weer met leeftijdsgenoten samen te zijn door samen te koken. Nu onderzoekt hij welke beroepsrichtingen voor geschikt hem zouden kunnen zijn en wat hij nodig heeft om een reguliere onderwijs te volgen, Xpant omringt hem met zorg en biedt de veilige, liefdevolle omgeving die hij nodig heeft om naar zichzelf te durven kijken. Maar daarnaast wordt hij ook uitgedaagd om stappen te durven zetten.”

ervaringsverhaal jongere

Ervaringsverhaal Elise

Een jongere die door Xpant wordt ondersteund was onlangs in het nieuws. In de Bossche Omroep stond haar verhaal over de zoektocht naar hulp. Omdat het mooi laat zien wat de aanpak van Xpant kan betekenen plaatsen we haar verhaal ook op de website. Zeker omdat het mooi laat zien wat voor soort verhalen ons hebben geïnspireerd om Xpant starten en wat het effect van een betrokken aanpak kan zijn.

Hieronder een paar citaten uit het artikel zoals dat op de website van de Bossche Omroep is te vinden.

“Vorig jaar december bereikte Elise (27) (fictieve naam) haar dieptepunt. Zij zag het leven niet meer zitten en deed een zelfmoordpoging. Elise zorgde als tiener, vier jaar lang voor haar zieke moeder. Door trombose kreeg zij een hersenbloeding en werd halfzijdig verlamd. Haar toenmalige stiefvader was verslaafd aan drank en drugs en kon de druk thuis niet aan. Elise werd herhaaldelijk door hem mishandeld. Zes jaar terug overleed haar moeder. Toen haar relatie stukliep vorig jaar werd het Elise allemaal teveel. Bij het GGZ kon zij niet terecht. Tien maanden stond zij op een wachtlijst voordat zij onlangs haar eerste intakegesprek kreeg.”

“Mijn stiefmoeder zag in december toevallig een advertentie in de krant staan over Xpant en hoe zij mensen weer op de rit zetten”, vertelt Elise. “Zij heeft toen aangedrongen op een afspraak. Het kon zo niet langer, vond ze. En ze had gelijk.”

“Dat mailtje naar Xpant heeft mijn leven gered. Ik kon bij niemand anders terecht en had geen vertrouwen meer in de hulpverlening. De persoonlijke benadering van Xpant en het maatwerk wat zij leveren heeft mij het vertrouwen in de hulpverlening en in mijzelf weer teruggegeven.”
“Het belangrijkste doel was dat ik acuut hulp kreeg en niet nog een poging zou ondernemen. De reguliere gezondheidszorg kon dat niet leveren. Xpant heeft me aangemoedigd om testen te laten doen omdat ik serieuze concentratieproblemen had. Daaruit bleek dat ik ADHD en Borderline heb. Die inzichten hebben me enorm geholpen in mijn proces.”

“Ik begrijp ook beter waarom ik geen enkele baan kon aanhouden. Telkens weer werd ik ontslagen omdat ik niet voldoende inzet toonde volgens mijn bazen. En dat terwijl ik echt mijn stinkende best deed. Iedere keer als ik weer ontslagen werd, begon ik enorm aan mezelf te twijfelen.”

“Samen met mijn begeleider Wim ben ik steeds meer invulling aan het geven aan mijn leven. Ik werk twee middagen in de tuin van Xpant en geef computerles aan senioren. Ik krijg daardoor meer eigenwaarde en leer wat ik lichamelijk en geestelijk wel en niet aankan.” Op maandag hebben wij een eetclub met vier jongeren. Op de club zet ik deze kennis in, breid ik mijn sociale netwerk uit en werk ik aan persoonlijke doelen. We hebben het gezellig samen. Ook mijn schulden zijn weg, dank zij Xpant.”

Voor wie het gehele artikel nog eens wil lezen, kijk op: https://www.bosscheomroep.nl/nieuws/algemeen/15639/als-je-nergens-meer-terecht-kunt

Bijeenkomstprikkelgevoeligheid

Geslaagde Bijeenkomst Prikkelgevoeligheid Den Bosch

Op 10 januari organiseerde Xpant een bijeenkomst over omgaan met prikkelgevoeligheid. Deze was bedoeld voor jongeren en ouders. Onder de bezoekers waren ook veel hulpverleners en mentoren, stagebegeleiders en docenten van verschillende scholen.

Mensen met onder andere autisme, ADHD,  hersenletsel, leerproblemen, een lichte verstandelijke beperkingen, of mensen die in een moeilijke situatie zitten hebben vaak last van prikkelgevoeligheid.  Daarom is het herkennen van overprikkeling is lastig. De gevolgen van prikkelgevoeligheid op dagelijkse leven zijn groot. Dus kan het moeilijk zijn om je te handhaven of op eigen benen te komen staan. Veel jongeren en hun ouders zoeken lang naar begrip van de familie, een goede school, passend werk of goede begeleiding.

 

Voorbeelden uit de praktijk

Jongeren, ouders en een ervaringsdeskundige professional gaven voorbeelden en manieren om met overprikkeling om te gaan.  De jongeren en ouders waren blij met de herkenning en tips. Voor mensen uit de hulpverlening en het onderwijs bood de bijeenkomst een informatieve eyeopener.